תקלה 500 - צפייה במקביל בשירות מעבר למכסת המינוי

מהות התקלה: יש יותר מדי משתמשים הצופים במקביל בשירות (מעבר למכסת המשתמשים במינוי). במסלול Free 2 מעל 2 מסכים במקביל, במסלול Free 5 מעל 5 מסכים במקביל.

מקרה נוסף בו הודעת התקלה יכולה להופיע - במכשירי סלולר:
כאשר מתבצע ניגון ווידאו של תוכן למשך כמה דקות ומבוצע מעבר מהאפליקציה לאפליקציה אחרת וחזרה לאפליקציה.


פתרון:
יש לבצע יציאה וכניסה מחדש לאפליקציה. התקלה ידועה והיא בטיפול.

המאמר עזר לך?